ro    en 
start
Cine suntem?
Loading

COMUNICARE

Fondul Român de Contragarantare (FRC)

în mecanismul de finanțare derulat prin Programul Start-Up Nation

 

 

București – 21 mai 2018 – FRC anunță situația actualizată  a rezultatelor implicării în Programul Start-Up Nation, din momentul lansării acestuia și până în prezent:

 

- Număr dosare PRIMITE de la FNGCIMM:                                                 3.430

- Număr dosare APROBATE                                                                            2.936

- Număr renunțări/anulări/revocări                                                                     391

- Număr solicitări respinse                                                                                       43

- Suma totală a CONTRAGARANTIILOR EMISE (mil.lei)                            274                                                                    

 

Pentru asigurarea transparenței procesului de analiză, comunicăm că numărul de dosare procesate de specialiștii FRC și care se află în așteptarea clarificărilor solicitate partenerilor din Program este de aproximativ 60.

 

Prin implicarea tuturor partenerilor actuali, se vor finaliza în scurt timp toate solicitările existente de contragarantare a garanţiilor pentru creditele punte aferente acestui Program demarat în 2017.

 

 =========================================================

 

 

Pentru informații suplimentare :

Compartiment Comunicare

Tel : 0371.502.592

office@contragarantare.ro

www.contragarantare.ro


COMUNICARE

Fondul Român de Contragarantare (FRC)

în mecanismul de finanțare derulat prin Programul Start-Up Nation

 

București - 12 martie 2018 – Referitor la situația dosarelor transmise FRC spre analiză și soluționare de către partenerii implicați în Programul Start-Up Nation, situația actualizată la 12.03.2018 pentru intervalul 01.03 – 09.03.2018 este următoarea:

- Număr dosare PRIMITE de la FNGCIMM:                                                          94

- Număr dosare APROBATE                                                                                  189

- Număr dosare PROCESATE la FRC, în așteptarea clarificărilor

solicitate partenerilor din Program                                                                     373

Practic, FRC procesează şi finalizează analiza acestora pe măsură ce sunt primite solicitări  noi  de la FNGCIMM. Pentru un număr de 373 de documentaţii transmise (față de aproximativ 420 în intervalul precedent), sunt solicitate clarificări partenerilor din Program (FNGCIMM/ instituții de credit).

            In scopul obţinerii documentelor necesare şi finalizarea analizei, am început trimiterea atât către FNGCIMM, cât şi către finanţatorii-parteneri, a unui Centralizator al tuturor acestor dosare, în care sunt precizate documentele lipsă/incomplete/expirate. In felul acesta asigurăm transparenţa procesului şi aşteptăm implicarea tuturor partenerilor pentru a finaliza toate solicitările de contragarantare a garanţiilor pentru creditele punte existente. Aceasta acţiune va avea un caracter săptămânal din acest moment, până la finalizarea Programului SUN1.  

In perioada următoare, pe măsura primirii documentelor clarificatoare solicitate, vom finaliza toate dosarele procesate/analizate de specialiștii FRC, urmărind cu prioritate încadrarea în termenele stabilite.

 

 

Despre FRC

Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondenţă în practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este exclusiv orientată spre susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din România. FRC contragarantează garanţiile acordate de către fondurile de garantare (FNGCIMM, FRGCIP, FLG Craiova, FLG Sf.Gheorghe, FLG Focsani, FGCR) care susţin creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinzătorii privaţi de la instituţiile financiar-bancare. Acestea sunt accesate de antreprenori pentru înfiinţarea de firme noi sau dezvoltarea celor existente prin investiţii, capital de lucru şi pentru finanţarea/cofinanţarea de proiecte din fondurile europene, etc. Contragaranția FRC este de maxim 80% din garanția acordată de instituțiile de garantare partenere.

Metodologia acordarii ajutoarelor de minims presupune parcurgerea unui proces administrativ si tehnic care incheie faza analizei personalizate a fiecarui dosar transmis FRC de catre partenerii sai, fondurile de garantare.

 

Date de contact :

Compartiment Comunicare

Tel : 0371.502.592

office@contragarantare.ro

www.contragarantare.ro 

 

 

Comunicat de presă

 

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

(FNGCIMM)

și Fondul Român de Contragarantare (FRC)

relansează mecanismul de garantare-contragarantare a creditelor pentru IMM-uri

 

 

 

 București,6 octombri e 2016

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA) și Fondul Român de Contragantare (FRC) relansează proiectul comun de sprijinire a IMM-urilor. Măsura este posibilă în urma semnării Actului Adițional la Convenția de contragarantare, document care va permite acordarea de garanții contragarantate la creditele bancare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

 

Mecanismul prezintă atât avantaje financiare - reduce costul garanției pentru IMM-uri -, cât și de natură economică și socială - creează condiții de generare de valoare adaugată în economie și facilitează înființarea și consolidarea locurilor de muncă.

 

Din 2014 și până în prezent, FNGCIMM și FRC au parcurs un proces pentru găsirea noului numitor comun  care  să  răspundă  multiplelor  provocări  instituționale  și  de  context.  Se  creează  astfel premisele pentru reluarea funcționării facilității de finanțare – garantare – contragarantare, în beneficiul celui mai dinamic sector al economiei – întreprinderile mici şi mijlocii.

 

Așteptările celor doua instituții vizează întărirea încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în soliditatea şi solvabilitatea garanțiilor FNGCIMM, contragarantate de FRC. Efectele benefice scontate sunt acelea de mobilizare a potenţialului pieţei financiare pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, în condiţii de risc diminuate.

 

Acordul FNGCIMM-FRC reconfirmă valențele unui instrument aliniat la cele mai moderne practici europene în domeniu, prin participarea activă a celor două instituții în cadrul AECM - Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare și Contragarantare.

 

 

acrobat OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 


acrobat Actul Constitutiv al S.C. Fondul Roman de Contragarantare S.A.

 

acrobat Regulament de organizare si functionare al FRC

 

acrobat Sinteza privind activitatea Fondului Roman de Contragarantare S.A. (FRC)