ro    en 
start
Cine suntem?
Loading

Pornind de la realitatea consacrată de faptul că IMM-urile sunt principalul factor al dezvoltării economice și al creării de noi locuri de muncă, statul român recunoaște că sectorul IMM este un domeniu de interes strategic , iar accesul la finanțare reprezintă una din pârghiile majore în dezvoltarea și consolidarea acestuia.

 

In acest context și din această perspectivă, Fondul Român de Contragarantare (FRC) a fost înființat la data de 09.12.2009 cu scopul susținerii accesului la finanțare a IMM-urilor, în temeiul OUG nr. 23/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009. Astfel, FRC este o instituție financiară specializată, având un capital de 400 mil.lei, fiind organizată ca societate comercială administrată în sistem dualist și care are ca acționari statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice (68%) și Fundația Post-Privatizare (32%).

 

Obiectul principal de activitate al FRC este acordarea de contragaranții la garanțiile oferite de fondurile de garantare împrumuturilor obținute de IMM-uri de la instituțiile de credit din România.

 

De asemenea, începând cu anul 2018, FRC acordă garanții în nume și cont stat în cadrul programului guvernamental Investește în tine. Beneficiarii acestor garanții sunt persoane fizice care aleg să investească în propria educație, sănătate, cultură, sport și/sau spațiu construit

 

 

acrobat OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 

 

acrobat OUG 50 din 2018 privind implementarea Programului guvernamental Investește în tine


acrobat Actul Constitutiv al S.C. Fondul Roman de Contragarantare S.A.