ro    en 
start
Cine suntem?
Loading

Comunicat de presă

Fondul Român de Contragarantare (FRC)
a acordat garanția cu numărul 1000

în cadrul Programului guvernamental

INVESTEȘTE ÎN TINE

București - 4 martie - FRC anunță că a acordat garanția cu numărul 1000 în cadrul Programului INVESTEȘTE ÎN TINE prin care garantează, în numele și contul statului, credite pentru persoane fizice care aleg să investească în formarea lor profesională, educație, cultură, sănătate, sport și/sau în propriul habitat. Valoarea totală a acestor garanții emise în intervalul octombrie 2018 – februarie 2019 este de aproximativ 28 milioane lei.


Plafonul de garantare alocat FRC de Ministerul Finanțelor Publice pentru anul 2019 este de 625.000.000 lei. Suma reprezintă 68,62% din plafonul anului 2019 a cărui valoare totală este de 1.000.000.000 lei și permite continuarea creditării, în condițiile prevăzute prin Programul INVESTEȘTE ÎN TINE.


Ritmul acordării de garanții de către FRC s-a dublat în 2019 față de 2018, iar interesul pentru acest produs, de la demararea programului și până în prezent, pe regiuni, arată o distribuție relativ echilibrată pe tot teritoriul țării: 15% dintre aceste garanții emise de FRC în numele și contul statului au fost acordate pentru beneficiari din București-Ilfov, 20% în zona de Est, 32% în zona de Sud a țării și 33% în zona de Vest.


Mecanismul de creditare prezintă pentru beneficiari atât avantaje financiare, creditele acordate in cadrul Programului INVESTEȘTE ÎN TINE având costuri și dobândă zero, întrucât acestea sunt suportate de statul român, cât și avantaje tehnico-administrative generate de interconectarea resurselor tehnologice ale FRC cu instituțiile bancare partenere. Astfel, garanția oferită de FRC în numele și contul statului reprezintă 80% din valoarea creditului, exceptând dobânzile, și alte costuri adiacente programului care sunt decontate prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză.


“Suntem deschiși să dezvoltăm parteneriate cu instituțiile de credit interesate de a participa în acest program și suntem convinși că, atât în Programul INVESTEȘTE ÎN TINE pentru beneficiari care aleg să investească în formarea și dezvoltarea lor personală, cât și în Programul START-UP NATION pentru IMM-uri, FRC este un partener de încredere prin instrumente financiare specializate, personal dedicat și infrastructură performantă.” a declarat Stere Farmache, Președintele Directoratului FRC.


Despre FRC:

Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondenţă în practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este orientată, în principal, spre susţinerea sectorului antreprenorial/IMM din România. FRC are ca obiect de activitate secundar acordarea de garanții în numele și contul statului, în cadrul Programului INVESTEȘTE ÎN TINE. Astfel, societatea are ca parteneri atât fondurile de garantare, cât și instituţiile de credit. Garanția și contragaranția FRC este de maxim 80% din creditul, respectiv garanția acordat(ă) de instituțiile financiar-bancare partenere.

Contact : Compartimentul comunicare al FRC - Tel : 0371.502.592 ; email : office@contragarantare.ro ; www.frcg.ro

 

 


 

Fondul Român de Contragarantare garantează creditele pentru beneficiarii programului INVESTEȘTE ÎN TINE

 

București - 25.10.2018 - Astăzi, FRC a acordat CEC Bank prima garanție în cadrul Programului Investește în tine și anunță că este pregătit să primească solicitările transmise de instituțiile de credit partenere.

 

Ministerul Finanțelor Publice a mandatat  Fondul Român de Contragantare (FRC) să acorde garanții în acest program, în limita unui plafon de 300 milioane lei în 2018. Condițiile și criteriile de eligibilitate ale creditului sunt disponibile în rețelele băncilor partenere.

 

Mecanismul de creditare prezintă pentru beneficiari atât avantaje financiare, creditele acordate in cadrul Programului Investește în tine având costuri și dobândă zero, întrucât acestea sunt suportate de statul român, cât și avantaje operaționale, generate de interconectarea resurselor informatice ale FRC cu instituțiile bancare partenere. Astfel, garanția oferită de FRC în numele și contul statului reprezintă 80% din valoarea creditului, exceptând dobânzile, comisioanele, spezele și orice alte costuri adiacente programului și care sunt decontate instituțiilor de credit prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

 

Specialiștii IT&C din cadrul FRC au dezvoltat o aplicație informatică care permite transferul, analiza și aprobarea operativă a solicitărilor potențialilor beneficiari de credit, astfel încât acordarea acestuia să fie realizată în cel mai scurt timp și să permită un singur punct de contact pentru beneficiari, la băncile care au subscris programului”, a declarat Stere Farmache, Președintele Directoratului FRC.

 

Măsura vine să diversifice obiectul de activitate al FRC care, pe lângă contragaranții la garanțiile acordate de către fornduile de garantare în programe de acces la finanțare a IMM-urilor, va putea contribui la susținerea beneficiarilor de credite, persoane fizice, care aleg să investească în formarea lor profesională, educație, cultură, sănătate, sport și/sau propriul habitat.

 

 


 

 

Despre FRC:

Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondenţă în practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este orientată, în principal, spre susţinerea sectorului antreprenorial/IMM din România. FRC are ca obiect de activitate secundar acordarea de garanții în numele și contul statului, în cadrul Programului INVESTEȘTE ÎN TINE. Astfel, societatea are ca parteneri atât fondurile de garantare, cât și instituţiile financiar-bancare. Garanția și contragaranția FRC este de maxim 80% din creditul, respectiv garanția acordat(ă) de instituțiile financiar-bancare partenere.

 

Contact : Compartimentul comunicare al FRC - Tel : 0371.502.592 ; email : office@contragarantare.ro ; www.frcg.ro 

COMUNICARE

Fondul Român de Contragarantare (FRC)

în mecanismul de finanțare derulat prin Programul Start-Up Nation

 

 

București – 21 mai 2018 – FRC anunță situația actualizată  a rezultatelor implicării în Programul Start-Up Nation, din momentul lansării acestuia și până în prezent:

 

- Număr dosare PRIMITE de la FNGCIMM:                                                 3.430

- Număr dosare APROBATE                                                                            2.936

- Număr renunțări/anulări/revocări                                                                     391

- Număr solicitări respinse                                                                                       43

- Suma totală a CONTRAGARANTIILOR EMISE (mil.lei)                            274                                                                    

 

Pentru asigurarea transparenței procesului de analiză, comunicăm că numărul de dosare procesate de specialiștii FRC și care se află în așteptarea clarificărilor solicitate partenerilor din Program este de aproximativ 60.

 

Prin implicarea tuturor partenerilor actuali, se vor finaliza în scurt timp toate solicitările existente de contragarantare a garanţiilor pentru creditele punte aferente acestui Program demarat în 2017.

 

 =========================================================

 

 

Pentru informații suplimentare :

Compartiment Comunicare

Tel : 0371.502.592

office@contragarantare.ro

www.contragarantare.ro


 


 

 

 

Comunicat de presă

 

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

(FNGCIMM)

și Fondul Român de Contragarantare (FRC)

relansează mecanismul de garantare-contragarantare a creditelor pentru IMM-uri

 

 

 

 București,6 octombri e 2016

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA) și Fondul Român de Contragantare (FRC) relansează proiectul comun de sprijinire a IMM-urilor. Măsura este posibilă în urma semnării Actului Adițional la Convenția de contragarantare, document care va permite acordarea de garanții contragarantate la creditele bancare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

 

Mecanismul prezintă atât avantaje financiare - reduce costul garanției pentru IMM-uri -, cât și de natură economică și socială - creează condiții de generare de valoare adaugată în economie și facilitează înființarea și consolidarea locurilor de muncă.

 

Din 2014 și până în prezent, FNGCIMM și FRC au parcurs un proces pentru găsirea noului numitor comun  care  să  răspundă  multiplelor  provocări  instituționale  și  de  context.  Se  creează  astfel premisele pentru reluarea funcționării facilității de finanțare – garantare – contragarantare, în beneficiul celui mai dinamic sector al economiei – întreprinderile mici şi mijlocii.

 

Așteptările celor doua instituții vizează întărirea încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în soliditatea şi solvabilitatea garanțiilor FNGCIMM, contragarantate de FRC. Efectele benefice scontate sunt acelea de mobilizare a potenţialului pieţei financiare pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, în condiţii de risc diminuate.

 

Acordul FNGCIMM-FRC reconfirmă valențele unui instrument aliniat la cele mai moderne practici europene în domeniu, prin participarea activă a celor două instituții în cadrul AECM - Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare și Contragarantare.

 

 

acrobat OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 


acrobat Actul Constitutiv al S.C. Fondul Roman de Contragarantare S.A.

 

acrobat Regulament de organizare si functionare al FRC

 

acrobat Sinteza privind activitatea Fondului Roman de Contragarantare S.A. (FRC)