ro    en 
start
Cine suntem?
Loading

Comunicat de presă//Comunicare


București, 15 martie 2020: În calitate de instituție financiară specializată în facilitarea accesului antreprenorilor români (IMM-uri) la finanțare, cu deosebire în perioade economice dificile pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, ale căror activități sunt influențate direct și rapid de situațiile de incertidudine economică, Fondul Român de Contragarantare (FRC) reafirmă că reprezintă un pilon solid pe care se pot sprijini măsurile guvernului în starea de urgență care urmează a fi instituite în câteva ore, bazându-se pe experiența specialiștilor săi și pe scheme de ajutor de minimis care funcționează de mai bine de 10 ani în cadrul unor mecanisme financiare confirmate la nivel national si european.

 

Urmărind atent evoluția situației din două perspective: cea a sănătății și securității propriei echipe, mobilizată în cadrul unui plan de continuitate a afacerii și cea legată de îndeplinirea obiectului său de activitate pentru scopul pentru care a fost creat, conducerea FRC a analizat propunerile reprezentanților capitalului românesc (CNIPMMR, RBL, AOAR) lansate în spațiul public în ultimele zile și susține că o parte dintre măsurile pe care antreprenorii și șefii de companii din România le consideră vitale pot să fie implementate prin mecanismul de garantare-contragarantare a creditelor pentru IMM-uri, în parteneriat cu instituțiile de garantare și statul român, în beneficiul antreprenorilor autohtoni, pentru ca mediul de afaceri să depășească șocul economic pe care îl provoacă, deja, pandemia COVID-19.

 

Reaminitim că FRC a fost înființat în anul 2009 ca răspuns la criza financiară care a afectat afacerile mici și mijlocii, în primul rând, rolul său fiind de a prelua o parte din riscul asumat de fondurile de garantare și de dimunare a costurilor finanțării prin reducerea comsionului  practicat de instituțiile de garantare. Prin aceasta se produc două efecte: cel de levier al mecanismului care permite garantorilor să sprijine mai mulți antreprenori, precum și cel de sporire a încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în procesul de finanțare a antreprenorilor români, cu scopul ca aceștia să își continue activitatea, în ciuda condițiilor economice dificile.

 

Din 2009 și până în prezent, peste 20.000 de întreprinderi antreprenoriale românești au beneficiat de ajutoare de minimis ca urmare a efectului multiplicator al mecanismului garantare-contragaratare, instrumentul contragarantării fiind unul anticiclic, recunoscut pentru implicațiile pozitive directe și indirecte asupra mediului economic, în special în perioade de incertitudine, caracterizate de lipsă de vizibilitate pe termen mediu și lung pentru marea majoritate a antreprenorilor și IMM-urilor.


Despre FRC: Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondenţă în practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este orientată, în principal, spre susţinerea sectorului antreprenorial/IMM din România. FRC are ca obiect de activitate secundar acordarea de garanții în numele și contul statului, beneficiarilor persoane fizice. Astfel, societatea are ca parteneri atât fondurile de garantare, cât și instituţiile financiar-bancare. Garanția și contragaranția FRC este de maxim 80% din creditul, respectiv garanția acordat(ă) de instituțiile financiar-bancare partenere.


Contact :  Tel : 0371.502.592 ; Fax: 0371 600361; email : office@contragarantare.ro ; www.frcg.ro


 


 

 

Pornind de la realitatea consacrată de faptul că IMM-urile sunt principalul factor al dezvoltării economice și al creării de noi locuri de muncă, statul român recunoaște că sectorul IMM este un domeniu de interes strategic , iar accesul la finanțare reprezintă una din pârghiile majore în dezvoltarea și consolidarea acestuia.

 

In acest context și din această perspectivă, Fondul Român de Contragarantare (FRC) a fost înființat la data de 09.12.2009 cu scopul susținerii accesului la finanțare a IMM-urilor, în temeiul OUG nr. 23/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009. Astfel, FRC este o instituție financiară specializată, având un capital de 400 mil.lei, fiind organizată ca societate comercială administrată în sistem dualist și care are ca acționari statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice (68%) și Fundația Post-Privatizare (32%).

 

Obiectul principal de activitate al FRC este acordarea de contragaranții la garanțiile oferite de fondurile de garantare împrumuturilor obținute de IMM-uri de la instituțiile de credit din România.

 

De asemenea, începând cu anul 2018, FRC acordă garanții în nume și cont stat în cadrul programului guvernamental Investește în tine. Beneficiarii acestor garanții sunt persoane fizice care aleg să investească în propria educație, sănătate, cultură, sport și/sau spațiu construit

 

 

acrobat OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 

 

acrobat OUG 50 din 2018 privind implementarea Programului guvernamental Investește în tine


acrobat Actul Constitutiv al S.C. Fondul Roman de Contragarantare S.A.